Kadoze houdt zich aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan. Hieronder kunt u lezen hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld en geborgd in onze administratie. Hebt u vragen over het beheren van uw persoonsgegevens dan kunt u deze mondeling stellen aan één van onze bestuursleden of kunt een e-mail sturen naar kadozekattendijke@gmail.com.

 

Welke persoonsgegevens registreren wij?

Van alle leden worden de volgende gegevens geregistreerd: Voor en achternaam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres (indien van toepassing), datum betaling lidmaatschapsgeld.

 

Hoe bewaren we deze gegevens?

Bewaren van gegevens: In Dropbox. Persoonsgegevens van leden die hun lidmaatschap opzeggen worden direct uit het bestand in dropbox verwijderd.

 

Wie heeft er toegang tot deze gegevens?

Toegang tot dropbox: Alle bestuursleden hebben inzicht in en mogelijkheid tot het wijzigen van de persoonsgegevens in Dropbox. Beheer van dropbox: De secretaris is in eerste instantie de persoon die de documenten in dropbox up to date houdt.  

 

Wie heeft er toegang tot de bankgegevens ?

Inzicht in bankrekening:  Voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden.

Gemachtigd tot het maken van betaalopdrachten: Penningmeester en voorzitter.

Bewaren bankgegevens: Via ING. Bankafschriften worden niet afgedrukt om te bewaren.

 

Wie heeft toegang tot het e-mail account van Kadoze?

Inzicht in mailaccount Kadozekattendijke@gmail.com: Alle bestuursleden. Bewaren van e-mailgegevens: Op het gmailaccount. Berichten worden niet uitgeprint om te bewaren.  

Adresseren van e-mail vanuit Kadoze: Indien een e-mail aan meerdere personen wordt verzonden wordt deze geadresseerd aan het eigen mailadres van Kadoze en de geadresseerden staan vermeld in BCC.

 

Onder welke voorwaarden publiceerd Kadoze internetuitingen ?

Kadoze beheert een internetpagina en een Facebookpagina. Foto’s met herkenbare personen worden alleen op internet en Facebookpagina geplaatst na mondelinge toestemming van die personen.  Voor de Facebookpagina van inwoners Kattendijke gelden dezelfde regels.  

 

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Indien er sprake is van een situatie waarbij de veiligheid of gezondheid van één van de leden in het gedrang komt mogen naam en woonadres gedeeld worden met officiële instanties die de veiligheid en/of gezondheid van inwoners bewaken. Hieronder vallen SMWO, GGD, politie,  brandweer, stichting Veilig thuis ed. Indien mogelijk met mondelinge toestemming vooraf van de desbetreffende persoon.

 

Hoe worden de gedeelde gegevens geregistreerd?

In de nieuwe AVG is het verplicht om alle persoonsgegevens die gedeeld zijn met derden te registreren. In dropbox staat in ons eigen account, onder het kopje ‘leden’ een excell bestand met daarin beschreven wie, wanneer, welke gegevens gedeeld heeft met welke instantie en met welk doel.