Kadoze: voor en door elkaar. Want Kadoze is er voor iedereen.

Kadoze heeft een bestuur, maar de leden bepalen samen het beleid.
Het bestuur werkt samen met de Verenging Dorpsbelangen Kattendijke (VDK) en de gemeente Goes.
Ook zijn er goede contacten met het Wijkteam Zorg.

Kadoze is een coöperatie voor een door alle inwoners van Kattendijke, met als doel het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang. Wonen in een dorp heeft voor- en nadelen. Kadoze is opgericht om die voordelen te benadrukken en, waar mogelijk, de nadelen weg te nemen. Inwoners in een dorp helpen elkaar, dat is van oudsher een mooie gewoonte. Er zijn veel voorbeelden van burenhulp in ons dorp, maar er zijn ook mensen die hier geen gebruik van maken. Bijvoorbeeld omdat ze het vervelend vinden om te vragen of iemand even wil helpen. Een aantal dorpsbewoners heeft daarom het initiatief genomen om de burenhulp nieuw leven in te blazen en het georganiseer aan te bieden in de vorm van een coöperatie.

Kadoze biedt geen vervanging van professioneel geïndiceerde zorg.

Missie

  • Ondersteunen

    Mensen ondersteunen zodat ze met plezier in Kattendijke kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving door het organiseren van begeleidende, aanvullende en ondersteunende sociale diensten en activiteiten voor leden in Kattendijke.

  • Bevorderen

    Het bevorderen van de onderlinge solidariteit in het dorp.

  • Behartigen

    Het behartigen van de sociale belangen van de leden van Kadoze.

Kernactiviteiten

Coordineren

Het coördineren van vraag en aanbod met betrekking tot zaken die binnen de doelstelling van Kadoze passen.

Organiseren

Het organiseren van activiteiten voor de leden.

Aanbieden

Het aanbieden van begeleidende diensten met betrekking tot sociale ondersteuning,zowel op verzoek van een individueel lid van Kadoze als algemene verzoeken.

Onderhouden

Het onderhouden van contact met de gemeente Goes, de Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke en instellingen die diensten leveren op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Bestuur